Kontaktuppgifter:

Byggingenjör SBR,
Petra Brüggemann
Stråvägen 9
231 93 Trelleborg

Tel: 040-600 81 80
Mobil: 0739-40 37 60
E-post: petra@ihuset.se

Besök oss gärna på facebook

Artiklar att läsa:

1 2
1

1

1Varför besiktning

Syftet överlåtelsebesiktningen är att få fram och redovisa så mycket som möjligt beträffande byggnadens fysiska skick.

Målet är att hålla sig till lagen, vilken säger att köparen alltid har undersökningsplikt inga större överraskningar ska inträffa vid överlåtelsen utan att både säljare och köpare ska få reda på byggnadens status vid besiktningstillfället.

Med hänsyn till detta kommer risken för framtida tvist mellan säljare och köpare minska. Besiktningen ersätter dock inte köparens undersökningsplikt, utan är endast del av undersökningsplikten.

Så här går besiktningen till när du anlitar I Huset Besiktning AB.
När besiktningen bokas, skickas det ut en bekräftelse på besiktningsuppdraget till beställaren. Dessa innehåller uppgifter om datum och tid för besiktning samt besiktningsvillkor som skall skrivas på och återsändas innan besiktning kommer att ske.

Bedömning av byggnad.
I den mån det är möjligt går vi tillsammans noggrant igenom hela huset. Vi tittar på vad som är “fel“ idag (Tilläggas skall att det som en gång var norm och krav, kan idag anses som en risk och om det skulle utföras på det äldre viset idag rentutav skulle vara betingat med felaktig konstruktion.) och vad som kan komma att bli problem i framtiden. Bedömning av byggnaden sker med utgångspunkt av vad som framkommit vid besiktning, granskade handlingar, byggnadens ålder, skick, konstruktion, vilka uppgifter säljaren har lämnat om byggnaden och vad som övrigt kan tänkas aktuellt att beakta. Särskild kännedom om bostadsområdet, markförhållande och byggnadsteknik kan påverka bedömningen av byggnaden. OBS! Besiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.

Fuktkontroll.
Vid eventuellt behov gör besiktningsmannen ytlig fuktkontroll med fuktindikator. Fuktindikering görs endast vid misstanke av vattenskada i t ex våtutrymmen eller synligt inläckage.

Besiktningsprotokoll.
Vänta in protokollet innan köp fortskrider. Det är lätt att bortse från fakta om man är förälskad i huset. Efter besiktning upprättas besiktningsprotokollet skriftligen vilket klart och tydligt beskriver vad som framkommit vid besiktning. Via post skickas protokollet (den juridiska handlingen) hem till er så att ni kan ta ställning till husets skick. OBS! Vid frågor angående din besiktning är det viktigt att du snarast tar kontakt med besiktningsförrättaren så snabbt som möjligt så att inga tveksamheter föreligger.

Tack för er tid, Petra Brüggemann

Petra Br�ggemann