Kontaktuppgifter:

Byggingenjör SBR,
Petra Brüggemann
Stråvägen 9
231 93 Trelleborg

Tel: 040-600 81 80
Mobil: 0739-40 37 60
E-post: petra@ihuset.se

Besök oss gärna på facebook

Artiklar att läsa:

1 2
1

1

1För dig som skall köpa hus

Allmänna reklamationsnämnden, ARN
Prövar konsumenttvister kostnadsfritt och lämnar rekommendationer om hur en tvist bör lösas. Endast ärenden som har lett till en ekonomisk konsekvens för privatperson.
Tel 08-555 017 00
www.arn.se

Köpa hus
Information att tänka på vid husköp för privatpersoner.
Konsumentverkets 12 bästa råd!
www.kopa-hus.se/sverker.html

Anticimex
utför överlåtelsebesiktningar vid husköp när det gäller fukt, mögel, röta och träskadeinsekter. Har bra hemsida om information om skadedjur och dylikt.
Tel 08-517 633 00
www.anticimex.se

Boverket
Översiktsorganisation över byggande och boende i Sverige. Boverket utfärdar vissa föreskrifter och råd samt tar ställning i enskilda byggärenden efter remiss från domstol. Tel 0455-35 30 00
www.boverket.se

BoVision
Här hittar du villor, fritidshus, tomter och lantbruk till salu i hela landet.
www.bovision.se

Byggkeramikrådet
Organiserar leverantörer och entreprenörer inom den byggkeramiska branschen. Plattsättningsentreprenörers Riksförening, besiktningsmän och Kakelföreningen finns tex upptaget i Byggkeramikrådets hemsida.
Tel 08-641 21 25
www.bkr.se

Byt bostad Köp och sälj din bostad på Internet utan att gå via mäklare.
www.bytbostad.se

EIO Elektriska Installatörsorganisationen Behörig elinstallatör med ansvarsförsäkring.
Tel 08-762 75 00
www.eio.se

Energimyndigheten Ger fakta om energi, besparingsmöjligheter mm.
Tel 016-544 20 00
www.energimyndigheten.se

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) Fastighetsmäklarförbundets ansvarsnämnd kan du vända dig till om du tycker att mäklaren har agerat vårdslöst.
Tel 08–730 33 80
www.fmf.se/frn.php

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) Branschorganisation för mäklare, vars ansvarsnämnd heter FRN.
Tel 08-82 14 30
www.fmf.se

Fastighetsmäklarnämnden Myndighet som kan svara på frågor som rör registrering av fastighetsmäklare. Du kan vända dig med klagomål till mäklarnas branschorganisationer som också har egna ansvarsnämnder.
Tel: 08-555 524 60
www.fastighetsmaklarnamnden.se

Fuktcentrum
Information om fukt- och andra problem i hus samt diplomerade fuktsakkunniga/byggdoktor.
Tel 08-700 08 10
www.fuktcentrum.lth.se

Golvbranschens Våtrumskontroll Golvbranschen som kan svara på frågor som rör ytskikt utöver kakel och klinker. Vattenskaderapporten för 2010 finns här.
Tel: 08-702 30 99
www.gvk.se

Hemnet Rikstäckande bostadsbevakning. 90 procent av alla mäklare som annonserar på Internet finns här.
www.hemnet.se

house4sale.se Privatmarknad för hus till salu på internet.
Tel: 040-30 71 90
house4sale.se

Konsumenternas Bank, Försäkring & Finansbyrå
Konsumentverket, Försäkring, Finansinspektionen och Bankföreningen står bakom obundna Konsumenternas Bankbyrå. De ger hjälp och vägledning i bankfrågor.
Ring för frågor kring boende och lån.
Tel 0200 22 58 00
http://bankforsakring.konsumenternas.se/

Konsumentverket
Ger ut diverse broschyrer, litteratur och har hemsida vilken tar upp husköp.
Tel 0771-42 33 00
www.konsumentverket.se

Konsumentvägledare
Bör finnas i varje kommun. Ger gratis råd och service när det gäller småhusfrågor och privatekonomi.
Har tillgång till Konsumentverkets litteratur.
Lantmäteriet säljer tex tomtkartor via Internet och tar fram information om servitut.
www.lantmateriet.se

Mäklarsamfundet
Branschorganisation för mäklare. De har egen ansvarsnämnd om du har klagomål på mäklare som är medlem.
På deras hemsidan kan du se förteckningen över anslutna mäklare.
Tel: 08-735 62 00
www.maklarsamfundet.se

Skatteverket
Ger tex information om exekutiva auktioner av fastigheter, mm.
Kontakta regionkontor under kronofogdemyndigheten för att få ytterligare information.
www.skatteverket.se

Statens Provningsanstalt SP
H�r kan man leta efter rapporter om allt mellan himmel och jord, men rapporter om byggmaterial, publikationer, riskkonstruktioner mm finns ocksö här.
Tel 010-516 50 00
www.sp.se

Statens Strålskyddsinstitut
Information om radon.
Tel 08-729 71 00
www.ssi.se

Sveriges Advokatsamfund
Tel 08-459 03 00
www.advokatsamfundet.se

Rejta
Bra hemsida där man kan betygsätta företag, mäklare som besiktningsmän.
Reco är en annan sida
www.rejta.se

Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR
Rekommenderar besiktningsmän.
Tel: 08-462 17 90
www.sbr.se

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund
Tel 08-663 58 60
www.skorstensfejare.se

Sveriges Möbeltransportörers Förbund Sveriges enda branschorganisation för bohagstransportörer.
Alla auktoriserade transportörer i landet finns representerade.
Tel 08-87 85 10
www.smf.a.se

Säker vatten
Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristf älliga vatteninstallationer.
Tel 08-669 41 19
www.sakervatten.se

Villaägarnas Riksförbund
Medlemsorganisation för villaägare.
Tel 010-750 01 00
www.villaagarna.se

VVS-företagen
VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, industrirör, ventilation och teknisk isolering.
Tel 08-762 75 50
www.vvsforetagen.se

Sidor med äldre hus som specialitet

Kullabyggdens byggnadsvård, Höganäs
www.kullabygdensbyggnadsvard.se

ÅHUS BYGGÅTERVINNING, ÅHUS

Byggfabriken, Malmö
www.byggfabriken.se

Spiken i kistan, Lövestad
Gysinge centrum för byggnadsvård, Gysinge

Malmö Återbyggdepå
spikgatan 3
Telefon 932946

www.byggigen.se , sajt med gamla byggateraljer.

www.antikviteter.net/byggnad.htm